Leverans före kl. 9.00

Expressalternativ över natt där paket levereras före kl 9 på morgonen. Postnr på mottag-
ningsort avgör om det fungerar. Max 35 kg/paket


Leverans före kl. 12.00

Expressalternativ över natt där paket levereras före kl 12 på dagen. Postnr på mottagningsort avgör om det fungerar.
Max 35 kg/paket

Leverans under dagen

Standardalternativet där paket levereras under dagen.
Max 35 kg/paket
Styckegods
Alternativet där varje enskilt paket är tyngre än 35 kg och inga speciella leveranstider gäller. Leverans under dagen.